DMCR NEWS

กรมทะเลชายฝั่ง หารือกับ เอสซีจี ผลึกกำลังพัฒนางานด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง มุ่งสู่อนาคตที่ยั่งยืน

  • 11 ก.ย. 2566
  • 388
กรมทะเลชายฝั่ง หารือกับ เอสซีจี ผลึกกำลังพัฒนางานด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง มุ่งสู่อนาคตที่ยั่งยืน

          วันที่ 11 กันยายน 2566 (เวลา 11.00 น.) ดร.พรศรี สุทธนารักษ์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ให้การต้อนรับคณะจากบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด หรือ เอสซีจี นำโดยคุณมงคล พรชื่นชูวงศ์ Business Stakeholder Engagement Director ในโอกาสเข้าหารือเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ณ ห้องเกียรติยศ ชั้น 9 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
          สำหรับ บริษัท เอสซีจี เป็นหน่วยงานพันธมิตรที่มีส่วนร่วมและสนับสนุนงานด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งมาโดยตลอด ไม่ว่าจะเป็นการปลูกฟื้นฟูปะการัง การจัดวางปะการังเทียม การแก้ไขปัญหาขยะทะเลด้วยเรือจัดการขยะและทุ่นดักขยะลอยน้ำ การเพิ่มพื้นที่สีเขียวในโครงการปลูกป่าชายเลนเพื่อประโยชน์จากคาร์บอนเครดิต เป็นต้น ซึ่งในอนาคต กรมฯ พร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนการดำเนินงานร่วมกับเอสซีจี เพื่อสานต่อเจตนารมณ์ในการดูแลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รวมถึงเสริมสร้างระบบนิเวศใต้ท้องทะเลให้สมบูรณ์และสวยงามต่อไป.

ถ่ายภาพ: วุฒิภัทร วิมุกตานนท์ นายช่างภาพชำนาญงาน
เขียนข่าว: อิทธิกร ศิริวัชรธนาตย์ นักจัดการงานทั่วไป

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง