DMCR NEWS

รมว.ทส กำชับให้กรมทะเลชายฝั่ง เร่งลงพื้นที่อบรมเครือข่ายอาสาสมัครและชุมชนชายฝั่ง “เพิ่มพูน ประสบการณ์ ช่วยชีวิตสัตว์ทะเลหายาก” บ้านเกาะมุกด์ อ.กันตัง จ.ตรัง

  • 10 ก.ย. 2566
  • 60,587
รมว.ทส กำชับให้กรมทะเลชายฝั่ง เร่งลงพื้นที่อบรมเครือข่ายอาสาสมัครและชุมชนชายฝั่ง “เพิ่มพูน ประสบการณ์ ช่วยชีวิตสัตว์ทะเลหายาก” บ้านเกาะมุกด์ อ.กันตัง จ.ตรัง

          วันที่ 10 กันยายน 2566 นายอภิชัย เอกวนากุล รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รักษาราชการแทนอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (รรท.อทช.) ได้มอบหมายให้นายสันติ นิลวัต ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนล่าง (ศวอล.) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7 (ตรัง) เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม และมูลนิธิอันดามัน ลงพื้นที่ประชุมชี้แจงให้ความรู้และสาธิตการช่วยเหลือสัตว์ทะเลหายากเกยตื้นเบื้องต้นกับเครือข่ายช่วยชีวิตสัตว์ทะเลหายากพื้นที่เกาะมุกด์ ต.เกาะลิบง อ.กันตัง จ.ตรัง เพื่อให้เครือข่ายในพื้นที่สามารถช่วยชีวิตสัตว์ทะเลหายากเกยตื้นมีชีวิตได้อย่างถูกวิธีและยังเป็นการเพิ่มโอกาสการรอดชีวิตของสัตว์ทะเลหายากเกยตื้นได้อีกด้วย พร้อมทั้งเป็นผู้แทนกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งขอบคุณอาสาสมัครพิทักษ์ทะเลและเครือข่ายที่ได้ช่วยพะยูนเกยตื้นมีชีวิตเมื่อวันที่ 3 กันยายน 2566 ได้อย่างปลอดภัย ทั้งนี้ ได้มีการร่วมประชุมหารือชี้แจงแนวทางในการจัดตั้งหน่วยช่วยชีวิตสัตว์ทะเลหายากเกยตื้น ณ พื้นที่เกาะมุกด์ จังหวัดตรัง เพื่อจะได้เป็นหน่วยที่เข้าช่วยเหลือกรณีพบเห็นสัตว์ทะเลหายากเกยตื้นบนเกาะมุกด์หรือบริเวณใกล้เคียงได้อย่างทันท่วงที และมีการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเข้าจัดการช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ โดยทางเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยฯ (ศวอล.) ได้สาธิตวิธีการช่วยเหลือสัตว์ทะเลหายากเกยตื้นเบื้องต้นและมอบอุปกรณ์สำหรับการขนย้าย รวมทั้งมอบแผ่นพับและคู่มือให้ความรู้เกี่ยวกับการช่วยชีวิตสัตว์ทะเลหายากเกยตื้นให้แก่เครือข่ายในพื้นที่ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมรวมทั้งสิ้น 30 คน


เขียนข่าว: อิทธิกร ศิริวัชรธนาตย์ นักจัดการงานทั่วไป

อัลบั้มภาพ

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง