DMCR NEWS

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดย ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2566 ถึงเดือน กันยายน พ.ศ. 2566) (ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1)

  • 3 ต.ค. 2566
  • 398

ดาวน์โหลด

ปรกาศรายไตรมาส.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.64 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 44
รายละเอียดแนบท้าย.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.95 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 43

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง