DMCR NEWS

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดย ศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนจังหวัดพังงา เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2566 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2566) (ศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนจังหวัดพังงา)

  • 3 ต.ค. 2566
  • 170

ดาวน์โหลด

ประกาศผลผู้ชนะ ไตรมาส 4.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.30 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 0
รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะ ไตรมาส 4.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 2.37 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 0

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง