DMCR FACEBOOK

กรมทะเลชายฝั่ง ร่วมกิจกรรมในโครงการศึกษาดูงานของคณะผู้แทน UNDP ประจำสำนักงานภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิคเยือนจังหวัดเพชรบุรี

  • 3 ต.ค. 2566
  • 94
กรมทะเลชายฝั่ง ร่วมกิจกรรมในโครงการศึกษาดูงานของคณะผู้แทน UNDP ประจำสำนักงานภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิคเยือนจังหวัดเพชรบุรี

วันที่ 3 ตุลาคม 2566 สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 3 (สทช.3) โดย ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมและประสานงานเครือข่ายฯ ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง พร้อมด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ ทช. จังหวัดเพชรบุรี เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการศึกษาดูงานของคณะผู้แทน UNDP ประจำสำนักงานภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิคเยือนจังหวัดเพชรบุรี พร้อมนี้ ผอ.ส่วนส่งเสริมและประสานงานเครือข่ายฯ ผอ.ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่อง แผนงานการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งของพื้นที่ สทช.3 แก่ผู้เชี่ยวชาญจาก 24 ประเทศ ที่เข้าร่วมโครงการ ณ ห้องประชุม ชั้น 2 ของโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง