DMCR FACEBOOK

กรมทะเลชายฝั่ง ร่วมประชุมรับมอบนโยบายของรัฐมนตรีฯ ทส. เพื่อประกอบการจัดทำคำของบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2567

  • 3 ต.ค. 2566
  • 312
กรมทะเลชายฝั่ง ร่วมประชุมรับมอบนโยบายของรัฐมนตรีฯ ทส. เพื่อประกอบการจัดทำคำของบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2567

วันที่ 3 ตุลาคม 2566 นางสาวอาทิตา จุ้ยจู่เอี้ยม เลขานุการกรม พร้อมด้วยนายรักชาติ สุขสำราญ ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน เป็นผู้แทนกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) เข้าร่วมการประชุมรับมอบนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อประกอบการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของกระทรวงทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมี พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุม โอกาสนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูง หัวหน้าส่วนราชการ และผู้แทนจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 202 ชั้น 2 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
       ที่ประชุมได้รายงานชี้แจงแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 นโยบายสำคัญของรัฐบาล และยุทธศาสตร์จัดสรรฯ จากสำนักงบประมาณ จากนั้น พล.ต.อ.พัชรวาท ได้มอบนโยบายและแนวทางการจัดทำคำของบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของ ทส. พร้อมหารือการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายฯ หน่วยงานในสังกัด และสำนักงบประมาณอีกด้วย

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง