DMCR FACEBOOK

กรม ทช. ร่วมกิจกรรม “เพาะกล้า ปลูกรักษ์” ของกิจกรรมป่าของเด็ก (Children’s Forest Program) จ.ระนอง

  • 15 พ.ย. 2566
  • 69
กรม ทช. ร่วมกิจกรรม “เพาะกล้า ปลูกรักษ์” ของกิจกรรมป่าของเด็ก (Children’s Forest Program) จ.ระนอง

วันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2566 สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 โดยศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 6 (เมือง ระนอง) ร่วมกับมูลนิธิออยสก้า (ประเทศไทย) ภายใต้โครงการพัฒนาชุมชนชายฝั่งระนองเข้มแข็ง รับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิกาศ (N-REN Ranong  Project) ส่วนบริหารพื้นที่ป่าชายเลนระนองสู่มรดกโลก ,กลุ่มอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชายเลนตำบลหงาว ,โรงเรียนบ้านทุ่งหงาวและโรงเรียนบ้านเกาะเหลา จัดกิจกรรม “เพาะกล้า ปลูกรักษ์”  ของกิจกรรมป่าของเด็ก ( Children’s Forest Program ) ณ พื้นที่ปลูกป่าชายเลน ศูนย์จำหน่ายสินค้าชุมชนป่าชายเลน หมู่ที่3 ตำบลหงาว อำเภอเมือง จังหวัดระนอง ได้ทำกิจกรรม ปลูกป่าชายเลน จำนวน 500 ต้น  และกิจกรรมสำหรับนักเรียนที่ได้เข้าร่วมการอบรมโครงการป่าของเด็ก (CFP) ได้แก่ (1.) กิจกรรมทำคำสัญญากับต้นไม้ (2.) เก็บภาพวาดกิจกรรมป่าชายเลนที่ฉันรู้จัก (3.) ถ่ายรูปเด็กนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อจัดทำ ทำเนียบโครงการป่าของเด็ก โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 86 คน

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง