DMCR FACEBOOK

กรมทะเลชายฝั่ง ร่วมดูแลรักษาความปลอดภัยทางน้ำให้แก่ผู้เข้าร่วมงานประเพณี 113 ปี แห่หลวงพ่อปาน (ทางน้ำ) จ.สมุทรปราการ

  • 16 พ.ย. 2566
  • 286
กรมทะเลชายฝั่ง ร่วมดูแลรักษาความปลอดภัยทางน้ำให้แก่ผู้เข้าร่วมงานประเพณี 113 ปี แห่หลวงพ่อปาน (ทางน้ำ) จ.สมุทรปราการ

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2 (สทช.2) โดยนายมงคล ไข่มุกด์ ผอ.สทช.2 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ชุดเฉพาะกิจส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล นำเรือทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 222 เข้าร่วมสนับสนุนและดูแลรักษาความปลอดภัยทางน้ำ ให้แก่ผู้เข้าร่วมงานประเพณี 113 ปี แห่หลวงพ่อปาน (ทางน้ำ) อดีตเจ้าอาวาสวัดมงคลโคธาวาส (วัดบางเหี้ย) ต.คลองด่าน อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ โดยมีหน่วยงานเข้าร่วมสนับสนุน อาทิ ตำรวจน้ำจังหวัดสมุทรปราการ สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสมุทรปราการ หน่วยงานในสังกัดกรมประมง มูลนิธิร่วมกตัญญู สมาคมประมงคลองด่าน เป็นต้น กิจกรรมดังกล่าวได้อัญเชิญรูปปั้นจำลองหลวงพ่อปานจากวิหารวัดมงคลโคธาวาสขึ้นเรือและจัดขบวนแห่ทางน้ำล่องเรือตลอดลำคลองด่านถึงบริเวณปากอ่าวคลองด่าน เพื่อให้ประชาชนและลูกศิษย์ได้ร่วมกันสักการะบูชา ทั้งนี้มีประชาชนเข้าร่วมขบวนแห่ดังกล่าวไม่น้อยกว่า 1,000 คน และมีเรือเข้าร่วมขบวนแห่ไม่น้อยกว่า 100 ลำ กิจกรรมดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง