DMCR FACEBOOK

กรม ทช. ประชุมหารือเตรียมความพร้อมจัดพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน

  • 18 พ.ย. 2566
  • 295
กรม ทช. ประชุมหารือเตรียมความพร้อมจัดพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 นางสาวอาทิตา จุ้ยจู่เอี้ยม เลขานุการกรม กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ลนก.ทช.) นายเกรียง มหาศิริ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 8 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัด ลงพื้นที่ประชุมหารือเตรียมความพร้อมจัดพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน และสำรวจพื้นที่บริเวณพระอุโบสถ ในการนี้มีพระครูสมุห์อำนาจ วราสโภ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอัมพวันเจติยารามและเจ้าหน้าที่จากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมหารือพร้อมลงพื้นที่ ณ วัดอัมพวันเจติยาราม จังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อให้การจัดพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ประจำปี 2566 ซึ่งจะจัดพิธีถวายผ้าพระกฐินฯ ในวันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2566 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง