DMCR FACEBOOK

กรม ทช. ร่วมกับโรงเรียนควนโดนวิทยา จังหวัดสตูล จัดโครงการกิจกรรมค่ายดนตรี กวี ศิลป์ เสริมสร้างความรู้ด้านระบบนิเวศป่าชายเลน

  • 7 ธ.ค. 2566
  • 400
กรม ทช. ร่วมกับโรงเรียนควนโดนวิทยา จังหวัดสตูล จัดโครงการกิจกรรมค่ายดนตรี กวี ศิลป์ เสริมสร้างความรู้ด้านระบบนิเวศป่าชายเลน

วันที่ 6 ธันวาคม 2566 สทช.7  โดยศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 24 (ตำมะลัง สตูล),ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 25 (เจ๊ะบิลัง สตูล) และศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลจังหวัดสตูล ร่วมกับโรงเรียนควนโดนวิทยา จังหวัดสตูล จัดโครงการกิจกรรมค่ายดนตรี กวี ศิลป์ ประจำปีงบประมาณ 2566 ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-5  เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 40 คน เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกทักษะการใช้ภาษาไทย และทักษะทางด้านศิลปะ จากแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น พร้อมร่วมรับฟังการบรรยายความรู้เกี่ยวกับระบบนิเวศป่าชายเลนจากเจ้าหน้าที่ฯ จากนั้นเดินเยี่ยมชมศึกษาเส้นทางธรรมชาติ บริเวณป่าในเมืองจังหวัดสตูล ตำบล    ตำมะลัง อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง