DMCR NEWS

กรม ทช. เข้าร่วมประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาที่ดินทั้งระบบที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

  • 7 ก.พ. 2567
  • 513
กรม ทช. เข้าร่วมประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาที่ดินทั้งระบบที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

          วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 นายชิดชนก สุขมงคล รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พร้อมด้วยนายประกิจ วรรณุทัศน์ ผู้อำนวยการส่วนจัดการที่ดินป่าไม้และอนุญาตการใช้ประโยชน์ กองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ทช. เข้าร่วมประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาที่ดินทั้งระบบที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1/2567 โดยมีพลตำรวจเอก สุรเชษฐ์ หักพาล รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ร้อยเอก รชฏ พิสิษฐบรรณกร ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ผู้ช่วย รมว.ทส.)และนายกุศล โชติรัตน์ รองปลัดกระทรวง ทส. เป็นประธานร่วมในการประชุมฯ ในการนี้มีคณะผู้บริหารระดับสูง และเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวง ทส. ตลอดจนคณะทำงาน และพี่น้องประชาชน เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 2 ห้อง 1 อาคารสำนักงาน ก.พ. (เดิม)

           การประชุมในครั้งนี้ เพื่อร่วมกันพิจารณาการติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานแก้ไขปัญหาตามรายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินที่อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวง ทส. และกรณีปัญหาที่กระทรวง ทส. ร่วมกับขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม ต้องจัดทำแผน ขั้นตอน ในการแก้ไขปัญหาให้แล้วเสร็จภายใน 15 วัน และดำเนินการแก้ไขปัญหาทุกกรณีให้แล้วเสร็จ ภายใน 1 ปี จำนวน 169 กรณี พร้อมทั้งพิจารณาการดำเนินการแก้ไขปัญหาที่ดินฯ กรณีปัญหาที่ได้ข้อยุติในกระบวนการแก้ไขปัญหาแล้ว 6 กรณี และแนวทางพัฒนาระบบสาธารณูปโภคในพื้นที่ชุมชนที่อยู่ในพื้นที่ทับซ้อนกับกระทรวง ทส. ตลอดจนการหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่ดินทั้งระบบที่เกี่ยวข้องกับ กระทรวง ทส. กรณีปัญหาเร่งด่วน 13 กรณี โดยกรม ทช. ได้ชี้แจงแนวทางการแก้ไขปัญหากรณีเร่งด่วนที่เกี่ยวข้อง 3 กรณี ได้แก่ ชุมชนหลังเวทีสะพานหิน ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต ชุมชนสระต้นโพธิ์ หมู่ 7 ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต และกรณีหาดไม้ขาว หมู่ 5 ต.ไม้ขาว อ.ไม้ขาว จ.ภูเก็ต

 

 

 

เขียนข่าว: จารุเดช ศรีงาม นักประชาสัมพันธ์
ช่างภาพ: วุฒิภัทร วิมุกตานนท์ นายช่างภาพชำนาญงาน

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง