DMCR NEWS

กรมทะเล ประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำรายงานสถานการณ์ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และการกัดเซาะชายฝั่งของประเทศ

  • 29 ก.พ. 2567
  • 761
กรมทะเล ประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำรายงานสถานการณ์ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และการกัดเซาะชายฝั่งของประเทศ

          วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 นายชิดชนก สุขมงคล รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารในสังกัดกรมฯ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำรายงานสถานการณ์ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และการกัดเซาะชายฝั่งของประเทศ ครั้งที่ 1/2567 โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ธรรมศักดิ์ ยีมิน ประธานอนุกรรมการฯ เป็นประธานการประชุม ในการนี้มีคณะอนุกรรมการฯ และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 30 ท่าน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องบีบี 201 ชั้น 2 โรงแรมเซ็นทารา ไลฟ์ ศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ
           ในการนี้ ที่ประชุมได้มีการรับรองรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำรายงานสถานการณ์ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และการกัดเซาะชายฝั่งของประเทศ ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2566 นอกจากนี้ คณะอนุกรรมการฯ ได้ร่วมกันพิจารณา (ร่าง) รายงานสถานการณ์ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และการกัดเซาะชายฝั่งของประเทศไทย ครั้งที่ 1/2566 เพื่อมอบหมายให้กรม ทช. ดำเนินการเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติพิจารณา ต่อไป

 

 

 

 


เขียนข่าว: จารุเดช ศรีงาม นักประชาสัมพันธ์
ช่างภาพ: วุฒิภัทร วิมุกตานนท์ นายช่างภาพชำนาญงาน

อัลบั้มภาพ

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง