DMCR FACEBOOK

กรมทะเล พาศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่ง

  • 29 ก.พ. 2567
  • 192
กรมทะเล พาศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่ง

          วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลาง ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียน โรงเรียนบ้านดอนเคี่ยม ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร จำนวน 32 คน บรรยายภารกิจของหน่วยงาน ความรู้ด้านระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่ง ความสำคัญของทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สิ่งแวดล้อมทางทะเล โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช พร้อมนำชมการอนุบาลหญ้าทะเล และการอนุบาลเต่าทะเลตามกิจกรรม “เสริมประสบการณ์การเรียนรู้ให้แก่นักเรียน” เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ และปลูกฝังการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ต่อไป

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง