DMCR FACEBOOK

กรมทะเล อำนวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออก

  • 16 เม.ย. 2567
  • 80
กรมทะเล อำนวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออก

          วันที่ 16 เมษายน 2567 สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 เข้าร่วมปฏิบัติงานอำนวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2567 พื้นที่ 3 จังหวัด ดังนี้ หาดแสงจันทร์ ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง พื้นที่โครงการป่าในเมืองจังหวัดระยอง หาดแหลมเสด็จ ต.คลองขุด อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี และหาดบานชื่น ต.ไม้รูด อ.คลองใหญ่ จ.ตราด โดยมีการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ปลุกจิตสำนึก และกระตุ้นเตือน ให้นักท่องเที่ยวมีความตระหนักในความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การเคารพกฎจราจร การขับขี่ปลอดภัย ทั้งนี้ได้จัดกำลังเจ้าหน้าที่ พร้อมด้วยเรือทรัพยากรฯ และเสื้อชูชีพ เตรียมความพร้อมดูแลรักษาความปลอดภัยทางน้ำให้แก่นักท่องเที่ยวตลอดช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้ เพื่อลดจำนวนผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตในพื้นที่

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง