DMCR NEWS

รองชิดชนก ตรวจติดตามพื้นที่จัดงานวันป่าชายเลนแห่งชาติ ประจำปี 2567 พร้อมตรวจเยี่ยม "ป่าในเมือง จ.กระบี่ เขาขนาบน้ำ พื้นที่ชุ่มน้ำโลก"

  • 23 เม.ย. 2567
  • 771
รองชิดชนก ตรวจติดตามพื้นที่จัดงานวันป่าชายเลนแห่งชาติ ประจำปี 2567 พร้อมตรวจเยี่ยม "ป่าในเมือง จ.กระบี่ เขาขนาบน้ำ พื้นที่ชุ่มน้ำโลก"

          วันที่ 23 เมษายน 2567 (เวลา 14.30 น.) นายชิดชนก สุขมงคล รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พร้อมด้วยนายไชยภูมิ สิทธิวัง ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 4 (สุราษฎร์ธานี) และนายปานศักดิ์ ซินพรมราช ผู้อำนวยการส่วนสื่อสารองค์กร ลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานที่จัดงานวันป่าชายเลยเลนแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567 โดยมีนายวิษณุ แจ้งใจ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 10 และนายจิรวัฒน์ ปลอดวงศ์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดกระบี่ ร่วมลงพื้นที่ในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมช้างเผือก องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ และสำนักงานเทศบาลเมืองกระบี่ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่  เพื่อหารือร่วมกันเกี่ยวกับรูปแบบเวที รูปแบบการจัดกิจกรรม สถานที่จัดนิทรรศการ กำหนดเส้นทางการเดินทางของรมว.ทส. สถานที่ปลูกป่า และสถานที่จัดประชุม เป็นต้น ในการนี้ กิจกรรมวันป่าชายเลนแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567 จัดขึ้นภายใต้แนวคิด "Thailand Mangrove Alliance" ในวันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องประชุมช้างเผือก องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ โดยมี พล.ต.อ. พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธาน 
          จากนั้น (เวลา 16.00 น.) รองอธิบดี พร้อมคณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยม "โครงการป่าในเมือง จังหวัดกระบี่ มหัศจรรย์เขาขนาบน้ำ พื้นที่ชุ่มน้ำโลก" โดยมีนายดวง เด่นยุกต์ ผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนจังหวัดกระบี่ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ให้การต้อนรับ พร้อมนำเยี่ยมชมเขาขนาบน้ำ พื้นที่ชุ่มน้ำโลก และหารือร่วมกันเกี่ยวกับการดำเนินงานตามแผนงานด้านการพัฒนาพื้นที่โครงการป่าในเมือง จังหวัดกระบี่ ให้เป็นที่รู้จักในกลุ่มนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ อีกทั้งเตรียมพร้อมสถานที่และเจ้าหน้าที่คอยดูแลและให้ความรู้แก่ประชาชนที่เดินทางเข้ามาศึกษาหาความรู้ด้านทรัพยากรป่าชายเลน รวมถึงเยี่ยมชมความงามของแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สมบูรณ์ของเขาขนาบน้ำ พื้นที่ชุ่มน้ำโลกอีกด้วย

 

 

 

 

          
เขียนข่าว: อิทธิกร ศิริวัชรธนาตย์ นักจัดการงานทั่วไป
ช่างภาพ: ณัฏฐพล หนูเทศ เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง