DMCR NEWS

"อธิบดีกรมทะเล" ร่วมเสวนาภายในงานการประชุมระดับภูมิภาค การจัดประชุมระดับภูมิภาคทศวรรษแห่งสหประชาชาติว่าด้วยมหาสมุทร ครั้งที่ 2 และการประชุมวิชาการนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์ทางทะเล ครั้งที่ 11

  • 24 เม.ย. 2567
  • 401
"อธิบดีกรมทะเล" ร่วมเสวนาภายในงานการประชุมระดับภูมิภาค การจัดประชุมระดับภูมิภาคทศวรรษแห่งสหประชาชาติว่าด้วยมหาสมุทร ครั้งที่ 2 และการประชุมวิชาการนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์ทางทะเล ครั้งที่ 11

          วันที่ 24 เมษายน 2567 ดร.ปิ่นสักก์ สุรัสวดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (อทช.) ได้ให้เกียรติร่วมเสวนาการบรรยายหัวข้อ Building partnerships for sustainable mangrove management โดยมีนางสาวดาวรุ่ง ใจจริง ผู้อำนวนการกองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน และนายอเล็กซ์ เรนเดลด์ ผู้ร่วมก่อตั้งองค์กรเพื่อการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมร่วมเป็นวิทยากรในหัวข้อดังกล่าว ณ ห้องประชุม Chelsea A ชั้น 5 นอกจากนี้ อธิบดี ทช. ยังเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในหัวข้อ Seagrass Crisis : Call for Solutions and Collaborations และหัวข้อ An Innovative Approach to Improving Effectiveness of Marine Protected Areas and Marine OECMs อีกด้วย ณ ห้อง Mulberry A ชั้น 10 และห้อง Sumerset A สำหรับการเปิดเวทีเสวนาในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการประชุมระดับภูมิภาค การจัดประชุมระดับภูมิภาคทศวรรษแห่งสหประชาชาติว่าด้วยมหาสมุทร ครั้งที่ 2 และการประชุมวิชาการนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์ทางทะเล ครั้งที่ 11 ภายใต้หัวข้อ “Accelerating Ocean Science Solutions for Sustainable Development” ที่กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-25 เมษายน 2567 ณ โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพฯ

 

 

 

เขียนข่าว: สุนันทา จันทร์บุตราช นักประชาสัมพันธ์
ช่างภาพ: วุฒิภัทร วิมุกตานนท์ นายช่างภาพชำนาญงาน

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง