DMCR NEWS

"รองอธิบดี ชิดชนก" ร่วมเข้าให้ข้อมูลในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่

  • 14 พ.ค. 2567
  • 131
"รองอธิบดี ชิดชนก" ร่วมเข้าให้ข้อมูลในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่

         วันที่ 14 พฤษภาคม 2567 นายชิดชนก สุขมงคล รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้ร่วมเข้าให้ข้อมูลในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 3/2567 โดยมีนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม โอกาสนี้ พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ณ หอประชุมสุเมธตันติเวชกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี โดยมีประเด็นเด็นที่เกี่ยวข้อง กรณี ร่างกฎกระทรวง กำหนดเขตพื้นที่ตำบลธงชัย และตำบลแม่รำพึง อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นพื้นที่ในการใช้มาตรการป้องกันปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง และกรณี แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเล และชายฝั่งแห่งชาติ ให้ที่ประชุมรับทราบ เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนที่เกี่ยวข้องต่อไป

เขียนข่าว: สุนันทา จันทร์บุตราช นักประชาสัมพันธ์
ช่างภาพ: วุฒิภัทร วิมุกตานนท์ นายช่างภาพชำนาญงาน

อัลบั้มภาพ

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง