DMCR FACEBOOK

กรมทะเล ติดตาม สำรวจ ตรวจสอบการเกิดปะการังฟอกขาว บริเวณแนวปะการังเกาะหนู และเกาะแมว จังหวัดสงขลา

  • 14 พ.ค. 2567
  • 44
กรมทะเล ติดตาม สำรวจ ตรวจสอบการเกิดปะการังฟอกขาว บริเวณแนวปะการังเกาะหนู และเกาะแมว จังหวัดสงขลา

          วันที่ 14 พฤษภาคม 2567 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่าง ปฏิบัติงานติดตาม ตรวจสอบการเกิดปะการังฟอกขาว บริเวณแนวปะการังเกาะหนู และเกาะแมว จังหวัดสงขลา จากการสำรวจแนวปะการังด้วยสายตาโดยวิธีการดำน้ำลึก พบปะการังฟอกขาวบริเวณเกาะหนู ประมาณ 40% สีจางลง 40% และปกติ 20% ปะการังที่ฟอกขาวและสีเริ่มจางลงส่วนใหญ่เป็นปะการังโขด (Porites sp.) ส่วนเกาะแมวพบปะการังฟอกขาว ประมาณ 70% สีจางลง 20% และปกติ 10% ปะการังที่ฟอกขาว ได้แก่ ปะการังโขด (Porites sp.) ปะการังรังผึ้ง (Goniastrea sp.) และปะการังช่องเล็ก (Montipora sp.) ส่วนปะการังลายดอกไม้ (Pavona sp.) พบสีเริ่มจางลง จากการติดตามอุณหภูมิน้ำทะเลด้วยวิธีวาง data temperature logger ระหว่างวันที่ 18 เมษายน ถึง 14 พฤษภาคม 2567 อุณหภูมิน้ำทะเลเฉลี่ย 32.69 °C ซึ่งมีค่าสูงกว่าช่วงเดือนที่ผ่านมา 1.74 °C เพื่อเป็นการเฝ้าระวังการเกิดปะการังฟอกขาวบริเวณแนวปะการังเกาะหนู และเกาะแมว เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยฯ จะดำเนินการสำรวจ ติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องต่อไป

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง