DMCR FACEBOOK

กรมทะเล ประชาสัมพันธ์กับกลุ่มเครือข่ายชุมชนชายฝั่ง กลุ่มประมงพื้นบ้านและชาวบ้านในพื้นที่ เพื่อหาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสียชีวิตของพะยูนและสัตว์ทะเลหายากอื่นๆ ในพื้นที่ จะ.กระบี่

  • 14 พ.ค. 2567
  • 40
กรมทะเล ประชาสัมพันธ์กับกลุ่มเครือข่ายชุมชนชายฝั่ง กลุ่มประมงพื้นบ้านและชาวบ้านในพื้นที่ เพื่อหาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสียชีวิตของพะยูนและสัตว์ทะเลหายากอื่นๆ ในพื้นที่ จะ.กระบี่

          วันที่ 14 พฤษภาคม 2567 สทช.10 โดยส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนและศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนจังหวัดกระบี่ ลงพื้นที่ ต.คลองประสงค์ อ.เมือง จ.กระบี่ ออกลาดตระเวนเพื่อป้องกันการบุกรุกทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งพร้อมกับพบปะพูดคุยประชาสัมพันธ์กับกลุ่มเครือข่ายชุมชนชายฝั่ง กลุ่มประมงพื้นบ้านและชาวบ้านในพื้นที่ เพื่อหาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสียชีวิตของพะยูนและสัตว์ทะเลหายากอื่นๆ ในพื้นที่ ต.คลองประสงค์ และพื้นที่ใกล้เคียง ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้แจ้งว่าหากพบเห็นพะยูนหรือสัตว์ทะเลหายากอื่นๆ ที่บาดเจ็บ เสียชีวิต สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ สทช.10 หรือสายด่วน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง หมายเลข 1362 เพื่อเจ้าหน้าที่ในพื้นที่จะได้เข้าไปช่วยเหลือนำส่งศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ทะเลหายาก ต่อไป

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง