DMCR FACEBOOK

กรมทะเล บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับความสำคัญทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

  • 15 พ.ค. 2567
  • 19
กรมทะเล บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับความสำคัญทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

            วันที่ 15 พฤษภาคม 2567 กองจัดการชุมชนชายฝั่งและเครือข่ายส่วนจัดการเครือข่ายอาสาสมัครฯ โดยศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2 ต้อนรับน้อง ๆ นักเรียน จากโรงเรียนสตรีทุ่งสง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 30 คน เดินทางมาศึกษาแหล่งเรียนรู้ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยมีเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ให้การต้อนรับ และบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับความสำคัญทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง การมีส่วนร่วมของเยาวชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ร่วมกันเก็บขยะตกค้างในป่า และปลูกเสริมป่าชายเลน เพื่อปลูกจิตสำนึกเยาวชนให้มีความตระหนักรู้ถึงความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติ

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง