DMCR NEWS

อธิบดีกรมทะเล ให้สัมภาษณ์มูลนิธิการจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน

  • 28 พ.ค. 2567
  • 170
อธิบดีกรมทะเล ให้สัมภาษณ์มูลนิธิการจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน

          วันที่ 28 พฤษภาคม 2567 ดร.ปิ่นสักก์ สุรัสวดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (อทช.) ให้สัมภาษณ์กับมูลนิธิการจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน (มูลนิธิ 3R)เกี่ยวกับประเด็นสัมภาษณ์แนวคิด วิสัยทัศน์ ประสบการณ์ บทบาทภารกิจกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และความท้าทายต่างๆ ในการเป็นผู้นำขององค์กร โดยจะนำเสนอในช่วงเดือนกรกฎาคม 2567 ผ่านเพจมูลนิธิการจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน ทาง facebook ในโอกาสนี้ อทช. กล่าวว่า ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในปัจจุบันที่เสื่อมโทรมลงนั้น เป็นฝีมือจากมนุษย์ที่ไม่ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม และส่วนนึงเกิดจากภัยธรรมชาติ ปัญหาโลกเดือดนั้น ไม่ได้ส่งผลกระทบแค่กับมนุษย์ แต่ยังส่งผลกับสิ่งมีชีวิตใต้ทะเล อาทิ ปะการังฟอกขาว หญ้าทะเลเสื่อมโทรม พะยูนเกยตื้น โดย กรมฯ มีภารกิจหลักในการดูแล ฟื้นฟู และอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง แต่เนื่องจากปัญหาสิ่งแวดล้อมนั้นเกิดขึ้นไว กรมฯ จึงผสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เร่งแก้ไขปัญหาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่เสื่อมโทรมลง ตามหลักการ 3R ในการลดการใช้ (Reduce) เพิ่มการใช้ซ้ำ (Reuse) และนำกลับมาใช้ใหม่ (Recycle) อีกทั้ง ยังสร้างความรู้ ความเข้าใจ สามารถให้ทุกภาคส่วนร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอย่างยั่งยืน และเป็นที่ตระหนักของทุกคนในสังคมได้ดีอีกด้วย

เขียนข่าว: สุนันทา จันทร์บุตราช นักประชาสัมพันธ์
ช่างภาพ: วุฒิภัทร วิมุกตานนท์ นายช่างภาพชำนาญงาน

อัลบั้มภาพ

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง