DMCR FACEBOOK

กรมทะเลชายฝั่ง ลงพื้นที่หารือเตรียมจัดพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2567

  • 18 มิ.ย. 2567
  • 183
กรมทะเลชายฝั่ง ลงพื้นที่หารือเตรียมจัดพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2567

          วันที่ 18 มิถุนายน 2567 นายปิ่นสักก์ สุรัสวดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง มอบหมายให้นางสาวอาทิตา จุ้ยจู่เอี้ยม เลขานุการกรม ลงพื้นที่วัดเขาโบสถ์ พระอารามหลวง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อประชุมหารือเตรียมความพร้อมจัดพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ประจำปี 2567 ร่วมกับพระราชสิทธิญาณ เจ้าอาวาสวัดเขาโบสถ์ โดยมีนายสืบสกุล หนูไชยา ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 3 นางสาวระพีพรรณ ชุ่มจันทร์ ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการและประสานราชการ นางสาววรดา อินโท นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ พร้อมเจ้าหน้าที่ในสังกัด ผู้แทนสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายอำเภอบางสะพาน ผู้แทนโรงเรียนบางสะพาน ผู้แทนโรงเรียนบางสะพานวิทยา ตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม ณ หออเนกประสงค์ วัดเขาโบสถ์ พระอารามหลวง อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
          การประชุมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมหารือการจัดเตรียมงานพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ประจำปี 2567 และสำรวจพื้นที่โดยรอบพระอุโบสถ เพื่อใช้สำหรับประกอบพิธีดังกล่าวให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยต่อไปโดยปีนี้มีกำหนดจัดพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ในวันเสาร์ที่ 26 ตุลาคม 2567

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง