DMCR FACEBOOK

กรมทะเล ให้การต้อนรับคณะผู้ตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐสาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประเภทรางวัล PMQA 4.0 ประจำปี 2567

  • 8 ก.ค. 2567
  • 50
กรมทะเล ให้การต้อนรับคณะผู้ตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐสาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประเภทรางวัล PMQA 4.0 ประจำปี 2567

          วันที่ 8 กรกฎาคม 2567 ดร.ปิ่นสักก์ สุรัสวดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (อทช.) พร้อมด้วยนายชิดชนก สุขมงคล รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง นำคณะผู้บริหารในสังกัดกรม ทช. ร่วมให้การต้อนรับ อาจารย์รัชต์วรรณ กาญจนปัญญาคม และคณะผู้ตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐสาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประเภทรางวัล PMQA 4.0 ประจำปี พ.ศ. 2567 ในพื้นที่ปฏิบัติงาน (site visit) ณ ห้องประชุมลำแพน ชั้น 9 กรม ทช. โดยกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้นำเสนอพันธกิจ แผนยุทธศาสตร์ การสร้างการเปลี่ยนแปลง ผลการปรับปรุงความเป็น 4.0 และแผนการยกระดับสู่การเป็นระบบราชการ 4.0 ในอนาคต รวมถึงตอบข้อซักถามของคณะผู้ตรวจประเมินฯ พร้อมรับคำแนะนำ จากนั้น อธิบดี ทช. ได้นำคณะเยี่ยมชมนิทรรศการผลงานที่โดดเด่น ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ ชั้น 2 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง