DMCR NEWS

"อทช. ปิ่นสักก์" ร่วมวิทยากรบรรยายพิเศษเกี่ยวกับภารกิจ หน้าที่ และการปฏิบัติงานของกรม ทช. ให้กับผู้เข้าร่วมฝึกอบรม หลักสูตร กรอบธรรมาภิบาลการบริหารจัดการทางทะเลและมหาสมุทรฯ

  • 9 ก.ค. 2567
  • 345
"อทช. ปิ่นสักก์" ร่วมวิทยากรบรรยายพิเศษเกี่ยวกับภารกิจ หน้าที่ และการปฏิบัติงานของกรม ทช. ให้กับผู้เข้าร่วมฝึกอบรม หลักสูตร กรอบธรรมาภิบาลการบริหารจัดการทางทะเลและมหาสมุทรฯ

          วันอังคารที่ 9 กรกฎาคม 2567 (เวลา 10.00 น.) ดร.ปิ่นสักก์ สุรัสวดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (อทช.) ได้รับเกียรติร่วมวิทยากรบรรยายพิเศษเกี่ยวกับภารกิจ หน้าที่และกิจกรรมการปฏิบัติงานของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และตอบข้อซักถาม ให้กับผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมระดับภูมิภาค หลักสูตร "กรอบธรรมาภิบาลการบริหารจัดการทางทะเลและมหาสมุทรและการดำเนินการตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลและตราสารที่เกี่ยวเนื่องในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และมหาสมุทรอินเดีย" ครั้งที่ 5  โดยมีผู้เข้าร่วม จำนวน 20 คน จากประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และมหาสมุทรอินเดีย จัดโดยศูนย์ฝึกอบรมสถาบันมหาสมุทรระหว่างประเทศประจำประเทศไทย (IOI-Thailand) กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) ร่วมกับสถาบันมหาสมุทรระหว่างประเทศ ณ ห้องประชุมสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอันดามันตอนบน จังหวัดภูเก็ต

 

 

 

 

เขียนข่าว: สุนันทา จันทร์บุตราช นักประชาสัมพันธ์

อัลบั้มภาพ

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง