DMCR NEWS

"อธิบดีกรมทะเล" ร่วมปล่อยเต่าตนุคืนสู่ธรรมชาติ ณ ชายหาดแหลมพันวา จังหวัดภูเก็ต

  • 9 ก.ค. 2567
  • 400
"อธิบดีกรมทะเล" ร่วมปล่อยเต่าตนุคืนสู่ธรรมชาติ ณ ชายหาดแหลมพันวา จังหวัดภูเก็ต

          วันที่ 9 กรกฎาคม 2567 ดร.ปิ่นสักก์ สุรัสวดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (อทช.) เป็นประธานในพิธีจัดกิจกรรม "ปล่อยเต่าตนุคืนสู่ธรรมชาติ" ณ ชายหาดแหลมพันวา จังหวัดภูเก็ต โดยมี Dato Simon Foong CEO อควาเรียภูเก็ต พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมกิจกรรมฯ ด้วยบริษัท อควาวอล์ค (ประเทศไทย) จำกัด ได้จัดกิจกรรมเพื่อเป็นการรณรงค์และปลูกจิตสำนึกมห้กับประชาชนทั่วไป นักเรียน นักศึกษา ได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และร่วมกันฟื้นฟูเต่าทะเล พร้อมทั้งเห็นคุณค่าของเต่าทะเลซึ่งเป็นสัตว์ทะเลหายากและเป็นประโยชน์ต่อการกระตุ้นให้สังคมเห็นความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เเละร่วมกันปกป้องทรัพยากรทางทะเลของไทยอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ มีการปล่อยเต่าตนุจำนวน 6 ตัว เพื่อคืนสู่ธรรมชาติต่อไป

  

เขียนข่าว: สุนันทา จันทร์บุตราช นักประชาสัมพันธ์
 

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง