DMCR NEWS

ขอเชิญส่งบุคลากรในสังกัดเข้ารับการฝึกอบรมและโปรดอนุเคราะห์เผยแพร่ข่าวการฝึกอบรม

  • 8 ม.ค. 2559
  • 1,226

รายละเอียดให้ดูที่เว็บไซต์ ส่วนการเจ้าหน้าที่ http://www.dmcr.go.th/hrdmcr2013/  ขอเชิญส่งบุคลากรในสังกัดเข้ารับการฝึกอบรมและโปรดอนุเคราะห์เผยแพร่ข่าวการฝึกอบรม

ดาวน์โหลด

ขอเชิญส่งบุคลากรในสังกัดเข้ารับการฝึกอบรมและโปรดอนุเคราะห์เผยแพร่ข่าวการฝึกอบรม.
ประเภทไฟล์ : . ขนาด : 0.00 Kb จำนวนดาวน์โหลด : 42

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง