DMCR NEWS

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เปิดหลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต

  • 5 เม.ย. 2559
  • 899

ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดหลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ ปีการศึกษา 2559 เปิดรับสมัคร วันที่ 1 เมษายน 2559 - 30 เมษายน 2559 สามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.arts.chula.ac.th/~geography

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง