DMCR NEWS

ทช. จับมือ IUCN ด้านการอนุรักษ์และจัดการพื้นที่ทางทะเลและชายฝั่งอย่างยั่งยืน

  • 28 ม.ค. 2559
  • 2,774
ทช. จับมือ IUCN ด้านการอนุรักษ์และจัดการพื้นที่ทางทะเลและชายฝั่งอย่างยั่งยืน

               เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2559 นางสาวสุทธิลักษณ์ ระวิวรรณ อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (อทช.) และดร.จำเนียร วรรัตน์ชัยพันธ์ ผู้แทนองค์การระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ (IUCN) ประจำประเทศไทย ร่วมกันลงนามในบันทึกความเข้าใจ ความร่วมมือด้านวิชาการ ระหว่าง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กับ IUCN เพื่อร่วมกันดำเนินกิจกรรมด้านการอนุรักษ์ และจัดการพื้นที่ทางทะเลและชายฝั่งอย่างยั่งยืน โดยมี นายโสภณ ทองดี รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง Ms.Abun Marker KABRAJI ผู้อำนวยการ IUCN ภาคพื้นเอเชีย และนายเพชร มโนปวิตร รองหัวหน้ากลุ่มประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ร่วมเป็นเป็นสักขีพยานระหว่าง 2 หน่วยงาน ตลอดจนผู้บริหาร ข้าราชการ และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงานในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม 204 ชั้น 2 โรงเเรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนเเจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

          

 

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง