DMCR NEWS

ทช.ร่วมงานวันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ 2559

  • 1 ก.พ. 2559
  • 1,346
ทช.ร่วมงานวันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ 2559

               เมื่อวันที่ 29 ม.ค.59 พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(รมว.ทส.) เป็นประธานเปิดงานวันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ ประจำปี 2559 โดยมีนายเกษมสันต์ จิณณวาโส ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(ปกท.ทส.) กล่าวรายงาน พร้อมด้วยนายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก กล่าวต้อนรับ ตลอดจนผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หัวหน้าส่วนราชการ รสทป.รสทช.ทสม .และประชาชนในท้องที่ เข้าร่วมงาน จำนวน 600 คน ในการนี้ น.ส.สุทธิลักษณ์ ระวิวรรณ อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง(อทช.) พร้อมนายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้เข้าร่วมพิธีเปิดงานในครั้งนี้ ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ต.หินตั้ง อ.เมือง จ.นครนายก

          

อัลบั้มภาพ

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง