DMCR NEWS

กพร.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม

  • 29 ก.ค. 2557
  • 1,059
กพร.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม

                     กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยกลุ่มงานพัฒนาระบบบริหาร จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนากระบวนการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ระหว่างวันที่ 27-29 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องประชุมอิงธาร รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก โดยมีนายสมศักดิ์ พิริยโยธา ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจัดการทรัพยากรทางชายฝั่งและป่าชายเลน เป็นประธาน พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้าง และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

            

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง