DMCR NEWS

นักวิชาการต้านกำแพงกันคลื่นชายทะเล

  • 7 ส.ค. 2557
  • 1,146
นักวิชาการต้านกำแพงกันคลื่นชายทะเล

          นักวิชาการ มอ.ไม่เห็นด้วยกับการสร้างกำแพงกันคลื่นชายทะเล ระบุเป็นการสร้างความรุนแรงมากขึ้น แนะศึกษาแนวทางการเปลี่ยนทางธรรมชาติและการกระทำของมนุษย์

          นายศักดิ์อนันต์ ปลาทอง หน่วยวิจัยปะการังและสัตว์พื้นทะเล ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวว่า ผลกระทบจากการกัดเซาะชายฝั่งทางภาคใต้ เราต้องเข้าใจกระบวนการของคลื่นกับลักษณะชายฝั่ง และกระบวนการทางธรรมชาติ หลายพื้นที่เราไม่เข้าใจ ไปเอาสิ่งก่อสร้างที่เป็นหินสร้างเป็นเขื่อน เป็นกำแพง คิดว่าป้องกันการกัดเซาะของน้ำทะเลได้ แต่ความเป็นจริง อย่างที่หาดปากเมง ซึ่งมีถนนเลียบชายหาด ยิ่งไปสร้างกำแพงชายหาดมีความชันมากขึ้น คลื่นที่เข้าหาฝั่งก็จะแรงมากขึ้น ชายหาดก็ยิ่งหายไป เพราะสิ่งก่อสร้างเหล่านั้น

          นอกจากนี้ ปกติคลื่นลมธรรมชาติทางฝั่งอันดามันแรงอยู่แล้ว เมื่อคลื่นเข้าหาฝั่งมาเจอกำแพงหิน ความสูงของคลื่นจะเพิ่มสูงมากขึ้น ประเด็นคือสันทรายมันหายไปจากสันทรายใต้น้ำ เพราะเราไปสร้างกำแพงนั่นเอง นั่นคือปัญหาใหญ่ของการแก้ปัญหากัดเซาะชายฝั่ง ไม่ใช่ จ.ตรังแห่งเดียว แต่กำลังเกิดทั่วประเทศ เราเปลี่ยนพื้นที่ป่าชายเลนไปทำถนนทำสิ่งก่อสร้าง การกัดเซาะก็จะยิ่งรุนแรงมากขึ้น การบุกรุกของมนุษย์เป็นปัญหาหลัก ทุกวันนี้เราโทษธรรมชาติว่าคลื่นลมแรงมาก ทั้งที่กรมอุตุนิยมวิทยาทางทะเลบอกว่า รูปแบบของคลื่น รูปแบบของกระแสน้ำ ไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปจากอดีตมากนัก แต่ที่ทำให้เปลี่ยนคือจังหวัดที่คลื่นเข้ากระทบสิ่งก่อสร้างต่างๆ

          นายศักดิ์อนันต์กล่าวว่า ข้อแนะนำสำหรับผู้ที่กำลังแก้ปัญหาอยู่ในทุกวันนี้ อยากให้ศึกษาองค์ความรู้ สัณฐานชายฝั่ง ขบวนชายฝั่ง วิทยาศาสตร์ทางทะเล อย่าคิดว่าโครงสร้างทางวิศวกรรมจะเอาชนะธรรมชาติได้ ที่ผ่านมาโครงสร้างหินจากวิศวกรรมต่างๆ ไม่เคยเอาชนะธรรมชาติได้ หลักฐานปรากฏอยู่ทั่วประเทศ เห็นกันอยู่ว่าสร้างแล้วเกิดอะไรขึ้น แต่เราก็ยังสร้างกัน เรายินใดที่จะใช้งบประมาณเอาหินไปถมอย่างทุกวันนี้ เราใช้องค์ความรู้ผิดๆ มาตลอด.

 

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง