DMCR NEWS

ทส.ประกาศเจตนารมณ์ลดใช้พลาสติก เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก 2561

  • 5 มิ.ย. 2561
  • 455
ทส.ประกาศเจตนารมณ์ลดใช้พลาสติก เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก 2561

มื่อวันที่ 5 มิ.ย. 2561 (เวลา 15.00 น.) พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2561 ตามแนวคิดการรณรงค์ Beat Plastic Pollution : if you can’t reuse it, refuse it หรือ “รักษ์โลก เลิกพลาสติก” โดยมีนายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ ในการนี้ นายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง(อทช.) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูง ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงฯ รวมทั้งหน่วยงานราชการ เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน และสื่อมวลชน เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ อาคารอิมแพ็ค ฟอร์รั่ม ศูนย์การแสดงสินค้าและประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี 

สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการรณรงค์ร่วมกับนานาประเทศเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ให้สังคมเกิดความตื่นตัวในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามแนวนโยบายรัฐบาล และเพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อมในประเด็นที่สอดคล้องกับประเด็นหลักในการรณรงค์ รวมทั้งเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคล องค์กร ที่ทำคุณประโยชน์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เป็นแบบอย่างในสังคม พร้อมกับเผยแพร่ผลงานของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเครือข่ายการดำเนินงานให้เป็นที่ประจักษ์ โดยภายในงานได้มีการแสดงเจตนารมณ์ “การลดใช้ถุงพลาสติกแบบหูหิ้วและโฟม”จากหน่วยงานราชการทั้ง 20 กระทรวง อีกทั้งการมอบเกียรติบัตรสำหรับหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์หน่วยงานต้นแบบการลด คัดแยก ขยะมูลฝอย และของเสียอันตรายของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2560 ในโอกาสนี้ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้นำนิทรรศการเกี่ยวกับขยะทะเล มาร่วมจัดแสดงภายในงานอีกด้วย

อัลบั้มภาพ

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง