DMCR INFOGRAPHIC

Cold surge หรือ สภาพอากาศแปรปรวนบริเวณแนวขอบของมวลอากาศเย็น

  • 25 มิ.ย. 2561
  • 2,064
Cold surge หรือ สภาพอากาศแปรปรวนบริเวณแนวขอบของมวลอากาศเย็น

cold surge หรือ สภาพอากาศแปรปรวนบริเวณแนวขอบของมวลอากาศเย็น เกิดจากการแผ่ลงมาของมวลอากาศเย็นที่มีความกดอากาศสูง มาปะทะกับความกดอากาศที่ต่ำกว่า ทำให้สภาพอากาศแปรปรวน คลื่นลมแรง มีผลต่อระดับน้ำทะเลยกตัวสูงขึ้นร่วมด้วย 

ที่มา : กองบริหารจัดการพื้นที่ชายฝั่ง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

ดาวน์โหลด

Cold surge หรือ สภาพอากาศแปรปรวนบริเวณแนวขอบของมวลอากาศเย็น.jpg
ประเภทไฟล์ : .jpg ขนาด : 0.08 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 54