DMCR NEWS

รมว.ทส.นำทีมหารือฑูตสวีเดน เรื่องขยะทะเล

  • 27 มิ.ย. 2561
  • 257
รมว.ทส.นำทีมหารือฑูตสวีเดน เรื่องขยะทะเล

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2561  พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้การต้อนรับเอกอัครราชฑูตราชอาณาจักรสวีเดนประจำประเทศไทย Mr. Staffan Herrstrom   พร้อมคณะ ในโอกาสที่เข้าพบปะหารือเรื่องขยะทะเล โดยมีผู้บริหารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช เข้าร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมรัฐมนตรี ชั้น 20 อาคารกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

และในช่วงเช้าวันเดียวกันนี้ นายโสภณ ทองดี รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พร้อมด้วยนายสุวรรณ นันทศรุต ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านสิ่งแวดล้อม ได้เข้าพบปะหารือในประเด็นเรื่องของปัญหาขยะทะเล พร้อมมอบของที่ระลึกให้แก่ทางฑูตสวีเดนและคณะ ณ ห้องรับรองชั้น 20 อาคารกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง