DMCR NEWS

ทช.หารือพิจารณาเรือฯ 805

  • 6 ก.ค. 2561
  • 376
ทช.หารือพิจารณาเรือฯ 805

(4 ก.ค.61) นายโสภณ ทองดี รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นประธานการประชุมตรวจรับพัสดุ (งานจ้าง) โครงการจ้างต่อเรือส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (เรือฯ 805) โดยมีคณะกรรมการผู้ที่เกี่ยวข้องจากกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และบริษัท ซีเครสท์ มารีน จำกัด เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมปะการัง ชั้น 6 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สำหรับการประชุมดังกล่าว ในที่ประชุมได้พิจารณาแก้ไขระบบหางเสือที่จะติดตั้งบนเรือฯ 805 จากระบบบังคับฉุกเฉินสำรองคือ Helm Pump ที่จะติดตั้งในห้องหางเสือ ทางบริษัท ซีเครสท์ มารีน จำกัด ได้เสนอให้มีการติดตั้งเพิ่มในสะพานเดินเรือเป็นระบบบังคับฉุกเฉิน ผู้ควบคุมเรือสามารถใช้ระบบบังคับฉุกเฉินได้ทันที โดยไม่ต้องใช้ช่างเครื่องลงมาบังคับในห้องหางเสือ ในกรณีที่เรือเกิดเครื่องยนต์ดับกะทันหันซึ่งไม่สามารถบังคับตัวเรือได้ หรือสามารถลดอุบัติเหตุจากเรือที่จะไหลไปชนกับสิ่งของต่างๆ ที่อยู่ตรงหน้าหัวเรือ ทางบริษัทฯ จะไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง