DMCR NEWS

ทช.ประชุมแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินในพื้นที่ป่าชายเลน

  • 11 ก.ย. 2561
  • 459
ทช.ประชุมแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินในพื้นที่ป่าชายเลน

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2561 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จัดการประชุมหารือเพื่อเตรียมข้อมูลและแนวทางการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินในพื้นที่ป่าชายเลน โดยมี นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมปะการัง ชั้น 6 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง การประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อหารือและพิจารณาเกี่ยวกับชุมชนเป้าหมายในการดำเนินการจัดที่ดินเพื่อที่อยู่อาศัย ตามโครงการ คทช. ปี 2562 และการจัดทำระเบียบการอนุญาตตามมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสิรมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558

 

 

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง