DMCR NEWS

อทช. เข้าร่วมโครงการจัดงานประชาสัมพันธ์กู้ภัยอุทยานแห่งชาติ

  • 8 ก.พ. 2562
  • 299
อทช. เข้าร่วมโครงการจัดงานประชาสัมพันธ์กู้ภัยอุทยานแห่งชาติ

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว. ทส.) เป็นประธานโครงการจัดงานประชาสัมพันธ์กู้ภัยอุทยานแห่งชาติ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อแสดงความพร้อมในการดูแลช่วยเหลือนักท่องเที่ยวประชาสัมพันธ์ผลงานด้านการกู้ชีพ กู้ภัย ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และบูรณาการงานด้านเครือข่ายด้านการกู้ชีพ กู้ภัย รวมทั้งหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ในการนี้มีนายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ทส. ตลอดจนเจ้าหน้าที่ชุดกู้ภัยประจำอุทยานแห่งชาติ เจ้าหน้าที่ศูนย์กู้ภัยอุทยานแห่งชาติ หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เป็นเครือข่ายด้านการกู้ชีพ กู้ภัย เข้าร่วมจำนวน 1,110 คน ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา สระบุรี ปราจีนบุรี และจังหวัดนครนายก

 

 

 

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง