DMCR NEWS

ทช. ร่วมกิจกรรมก้าวใหม่แห่งความร่วมมือไทย-สหรัฐอเมริกา เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

  • 11 ก.พ. 2562
  • 243
ทช. ร่วมกิจกรรมก้าวใหม่แห่งความร่วมมือไทย-สหรัฐอเมริกา เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

วันที่ 9 ก.พ. 2562 พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(รมว.ทส.) เป็นประธานการจัดกิจกรรมก้าวใหม่แห่งความร่วมมือไทย-สหรัฐอเมริกา เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยมีนายจเรศักดิ์ นันตะวงษ์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวง ทส. ตลอดจนผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย มูลนิธิอมตะ ประชาชน และนักท่องเที่ยวกว่า 300 คน เข้าร่วมงาน ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

สำหรับการจัดงานในครั้งนี้ เป็นกิจกรรมที่เกิดจากแนวคิดและความร่วมมือ สู่ความเปลี่ยนแปลงที่มุ่งเป้าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยในช่วงเช้าจะมีกิจกรรมเปิดเส้นทางศึกษาธรรมชาติ 200 ปี ความสัมพันธ์ไทย-สหรัฐอเมริกา เพื่อเฉลิมฉลองความสัมพันธ์อันยาวนานของไทยกับสหรัฐอเมริกา ระยะทาง 2.3 กิโลเมตร และในช่วงบ่าย 14.30 น. เป็นการเสวนาโดยมี นายปีเตอร์ เฮย์มอนด์ อุปทูตรักษาการแทนเอกอัครราชทูต สหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย นายวิกรม กรมดิษฐ์ ประธานมูลนิธิอมตะ และผู้แทนจาก ICCF ณ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวในหัวข้อเสวนา “ก้าวใหม่ของความร่วมมือไทย-สหรัฐอเมริกา ด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นสักขีพยานแห่งความมุ่งมั่นตั้งใจของกรมอุทยานแห่งชาติฯ กับมูลนิธิอมตะ ผ่านพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ อันเป็นอีกหนึ่งพลังที่จะช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมในนาม อาสาสมัครพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ทั้งนี้ เพื่อความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมตลอดไป

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง