DMCR NEWS

ทช.ร่วมหารือการแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมทางทะเล

  • 4 ต.ค. 2562
  • 334
ทช.ร่วมหารือการแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมทางทะเล

            วันที่ 4 ตุลาคม 2562 นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดโอกาสให้ Dr. Dechen Tsering ผู้อำนวยการสำนักงานภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกของโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (UNEP) เข้าเยี่ยมคารวะ โดยนายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พร้อมด้วย นายสุวรรณ นันทศรุต ผู้เชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะด้านสิ่งแวดล้อม นางสุรีย์ สตภูมินทร์ นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ รักษาราชการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจัดการทรัพยากรทางทะเล นางสาวเสาวลักษณ์ วิญญูนันทกุล ผู้อำนวยการส่วนวิเทศสัมพันธ์ และนายพีระพัฒน์ ชูกำเหนิด นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมด้วย ณ ห้องรับรอง ชั้น 20 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
          ในโอกาสนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้หารือ Dr. Dechen Tsering กรณี การจัดการขยะพลาสติกในทะเลและการป้องกันมลพิษทางทะเล รวมถึง การแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ที่กำลังเป็นที่สนใจในระดับโลก โดย Dr. Dechen Tsering ได้เรียนเชิญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม High-level Forum ของการประชุม SEA of Solutions event ที่กำหนดจัดขึ้น ณ ประเทศไทย ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง