DMCR NEWS

อทช. เข้าร่วมการประชุมเครือข่าย ทสม. ประจำปี และกิจกรรมวัน ทสม. แห่งชาติ

  • 3 ธ.ค. 2562
  • 2,279
อทช. เข้าร่วมการประชุมเครือข่าย ทสม. ประจำปี และกิจกรรมวัน ทสม. แห่งชาติ

           วันที่ 3 ธันวาคม 2562 นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธาน ในพิธีเปิดการประชุมเครือข่าย ทสม. ประจำปี และกิจกรรมวัน ทสม. แห่งชาติ ในการนี้ นายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (อทช.) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ทส. ตลอดจนผู้แทนเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมงาน ณ โรงแรมรามาการ์เด้น กรุงเทพฯ
           ทั้งนี้ เครือข่าย ทสม. กรม ทช. ได้รับรางวัลเครือข่าย ทสม. ดีเด่นประเภทดาวรุ่งระดับประเทศ ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานของ ทสม. และเครือข่าย ทสม. ที่ทำประโยชน์ต่อสังคมและสนับสนุนการดำเนินงานตามรอยพระยุคลบาทในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 

 

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง