DMCR NEWS

อทช. ร่วมหารือมอบของขวัญปีใหม่สำหรับประชาชน ปี 2563

  • 3 ธ.ค. 2562
  • 2,557
อทช. ร่วมหารือมอบของขวัญปีใหม่สำหรับประชาชน ปี 2563

          วันที่ 3 ธันวาคม 2562 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) จัดประชุมหารือเรื่อง ของขวัญปีใหม่สำหรับประชาชน ประจำปี พ.ศ. 2563 โดยมีนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธาน ในการนี้มีผู้บริหารระดับสูง ในสังกัด ทส. เข้าร่ววมประชุม ณ ห้องประชุม 202 ชั้น 2 อาคารกรมควบคุมมลพิษ โอกาสนี้ นายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (อทช.) พร้อมด้วยผู้บริหารกรม ทช. เข้าร่วมประชุมดังกล่าว เพื่อพิจารณา (ร่าง) ของขวัญปีใหม่ สำหรับประชาชนประจำปี พ.ศ. 2563 ของ ทส. ในช่วงเทศกาลปีใหม่ เพื่อสร้างความสุขของคนไทย กลับช่วงเทศกาลปีใหม่ที่กำลังจะมาถึง

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง