DMCR NEWS

“วราวุธ” รมว.ทส. นำทีมตรวจเยี่ยมพร้อมมอบนโยบายการปฏิบัติงาน เน้นย้ำให้ ทช. ดูแลงานด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

  • 11 มี.ค. 2563
  • 3,286
“วราวุธ” รมว.ทส. นำทีมตรวจเยี่ยมพร้อมมอบนโยบายการปฏิบัติงาน เน้นย้ำให้ ทช. ดูแลงานด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

          วันที่ 11 มีนาคม 2563 นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) เดินทางเข้าตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการปฏิบัติราชการกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยมีนายนพดล พลเสน ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวง ทส. นายยุทธพล อังกินันท์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวง ทส. นายธเนศพล ธนบุณยวัฒน์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวง ทส. และนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวง ทส. ตลอดจนคณะผู้บริหารในสังกัด ทส. เข้าร่วมติดตามการประชุม ในโอกาสนี้ นายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (อทช.) พร้อมด้วยนายปิ่นสักก์ สุรัสวดี และนายวิทยา หงษ์เวียงจันทร์ รองอธิบดี ทช. อีกทั้งคณะผู้บริหารระดับสูง ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรม ทช. ร่วมให้การต้อนรับกันอย่างอบอุ่นพร้อมร่วมรับฟังนโยบายจาก รมว.ทส. ณ ห้องประชุมลำแพน ชั้น 9 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
          อธิบดี ทช. ได้กล่าวถึงประเด็นเกี่ยวกับการปรับปรุงโครงสร้างภายในของกรมฯ การเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2562 และปี 2563 สถานภาพรายจ่ายงบลงทุนปี 2563 ประกอบด้วย การก่อสร้างสวนพฤกษศาสตร์นานาชาติ ร.9 การก่อสร้างศูนย์ช่วยชีวิตสัตว์ทะเลหายากระยะที่ 2 และเรือส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ตลอดจนสรุปผลการดำเนินงานตามภารกิจสำคัญของกรมฯ จากนั้น รมว.ทส. ได้ให้เกียรติกล่าวแนะนำแนวทางในการปฏิบัติงาน พร้อมเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลงานด้านทะเล สร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร รวมถึงการดำเนินงานด้านขยะทะเล การศึกษามาตรการด้านกฎหมายแบบเข้มงวด การใช้ประโยชน์จากทะเลอย่างถูกต้อง การอบรมให้ความรู้ด้านการทำ CPR. แก่เจ้าหน้าที่ในสังกัด การบริหารจัดการบนเกาะในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของกรมฯ การดูแลทรัพยากรทางทะเล สัตว์ทะเลหายาก และพื้นที่ป่าชายเลน รวมถึงการเข้มงวดในส่วนของกฎ ระเบียบและข้อบังคับ เกี่ยวกับโครงการ ลด ละ เลิก ใช้พลาสติก ในพื้นที่ความรับผิดชอบของกรมฯ

 

 

 

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง