DMCR NEWS

ทช.​ ร่วมผลักดันการคุ้มครองสัตว์ทะเลหายากและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม

  • 3 เม.ย. 2563
  • 2,660
ทช.​ ร่วมผลักดันการคุ้มครองสัตว์ทะเลหายากและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม

       วันที่​ 3​ เมษายน​ 2563​ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง​ (ทช.)​ จัดประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาผลกระทบของการทำประมงต่อสัตว์ทะเลหายากและสัตว์ทะเลเลี้ยงลูกด้วยนม ครั้งที่​ 1/2563​ โดยมีนายโสภณ​ ทองดี​ อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง​ เป็นประธาน​ ในการนี้​ นายปิ่นสักก์​ สุรัสวดี​ รองอธิบดี​กรม​ทรัพยากร​ทางทะเล​และ​ชายฝั่ง​ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร​ ผู้เชี่ยวชาญ​ และเจ้าหน้าที่จากกรมทรัพยากรทางทะเล​และ​ชายฝั่ง​ กรมอุทยานแห่งชาติ​ สัตว์ป่า​ และ​พันธุ์พืช​ และกรมประมง​ เข้าร่วมประชุม​ ณ​ ห้องประชุม​ลำแพน​ ชั้น​ 9​ กรม​ทรัพยากร​ทางทะเล​และ​ชายฝั่ง
       สำหรับการประชุมดังกล่าวนี้​ ได้มีการหารือเกี่ยวกับการดำเนินงานเพื่อป้องกันมิให้มีการทำการประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย​ ในการรักษาและคุ้มครองทรัพยากรสัตว์น้ำ​ สัตว์ทะเลหายากและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม​ ให้มีอยู่อย่างยั่งยืน​ รวมถึงลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้ดำรงอยู่ในสภาพที่เหมาะสมตามแนวทาง​ กฎเกณฑ์​ และมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับของนานาประเทศ​ เพื่อยกระดับการประมงไทยให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารจัดการประมง​ของรัฐบาลที่มุ่งมั่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหาผลกระทบที่เกิดจากการทำประมงที่ส่งผลกระทบต่อสัตว์ทะเลหายากและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ตลอดจนการดำเนินการในการพิจารณาแก้ไขกฎหมายให้เป็นไปด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุดและยั่งยืนในอนาคตต่อไป

 

 

 

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง