DMCR NEWS

กรมทะเลฯ จับมือ GISTDA สานต่อความร่วมมือทางวิชาการและงานวิจัยด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ

  • 3 เม.ย. 2563
  • 2,914
กรมทะเลฯ จับมือ GISTDA สานต่อความร่วมมือทางวิชาการและงานวิจัยด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ

          วันที่ 3 เมษายน 2563 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) ร่วมกับสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการและงานวิจัยด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ผ่านระบบ VDO CONFERENCE โดยมีนายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พร้อมด้วยนายอานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ เป็นผู้ลงนามบันทึกข้อตกลงฯ ในโอกาสนี้ นายปิ่นสักก์ สุรัสวดี รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารจากทั้งสองหน่วยงาน ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามฯ ดังกล่าว ณ ห้องศูนย์อำนวยการพิทักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ชั้น 8 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
          สำหรับความเป็นมาของความร่วมมือทางวิชาการในวันนี้ เดิมทีก่อนหน้านี้เราได้ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกันมาแล้วตั้งแต่วันที่ 6 ต.ค. 2558 และสิ้นสุดลง เมื่อวันที่ 6 ต.ค. 2562 เมื่อบันทึกข้อตกลงฯ ฉบับแรกได้สิ้นสุดลง แต่ในขณะที่ภารกิจของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่อยู่ในช่วงกำลังปรับปรุงโครงสร้างโดยมีภารกิจเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากทั้งในส่วนกลางและในเขตพื้นที่ จึงจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือกับทาง Gistda อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยบันทึกข้อตกลงฯ ฉบับใหม่ที่ลงนามกันในวันนี้ ได้มีการเพิ่มขอบเขตความร่วมมือทางด้านการจัดทำแผนที่ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง การศึกษาและจัดทำข้อมูลด้านระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่งทุกชนิด รวมทั้งความร่วมมือทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งข้อตกลงดังกล่าวมีผลบังคับใช้เป็นระยะเวลา 4 ปี นับตั้งแต่วันนี้ ซึ่งในอนาคตก็ต้องมาดูถึงความจำเป็นและสถานการณ์อีกครั้ง ว่ายังมีความจำเป็นต้องต่ออายุกันอีกหรือไม่ นอกจากนี้ ในอนาคตอันใกล้ GISTDA และ ทช. จะมีความร่วมมือในรูปแบบด้านการวิจัยและพัฒนาการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ รวมทั้งการพัฒนาบุคลากร โดยจะนำเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศด้าน Space และ GI มาใช้สนับสนุนภารกิจด้านการบริหารจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่งให้มีประสิทธิภาพ และเห็นเป็นรูปธรรมมากขึ้น

 

 

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง