DMCR NEWS

อทช. ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมปลูกฟื้นฟูป่าชายเลน เนื่องในวันป่าชายเลนแห่งชาติ ประจำปี 2563

  • 7 พ.ค. 2563
  • 1,192
อทช. ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมปลูกฟื้นฟูป่าชายเลน เนื่องในวันป่าชายเลนแห่งชาติ ประจำปี 2563

         วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 ที่ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตะวันออก จังหวัดระยอง นายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง(อทช.) พร้อมด้วยนายอภิชัย เอกวนากุล ผู้อำนวยการกองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน นางสุมนา ขจรวัฒนากุล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง นายภุชงค์ สฤษฎีชัยกุล ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมปลูกฟื้นฟูป่าชายเลน เนื่องในวันป่าชายเลนแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563 โดยมีนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดกิจกรรมในวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 จากนั้นตรวจสอบความพร้อมเรือทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 804 (เรือพะยูน) เพื่อใช้สำหรับเดินทางติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างสวนพฤกษศาสตร์ป่าชายเลนนานาชาติ ร.9 ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี

 

 

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง