DMCR NEWS

ทช.​ ประชุมเข้มคณะทำงาน​จัดกิจกรรมวันทะเลโลก​ ครั้งที่​ 1/63

  • 20 พ.ค. 2563
  • 2,374
ทช.​ ประชุมเข้มคณะทำงาน​จัดกิจกรรมวันทะเลโลก​ ครั้งที่​ 1/63

           วันที่​ 20​ พฤษภาคม​ 2563​ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จัดประชุมคณะทำงานดำเนินการจัดกิจกรรม​วันทะเลโลก​ ประจำปี​ 2563​ ครั้งที่​ 1 โดยมีนายปิ่นสักก์​ สุรัสวดี​ รองอธิบดี​กรม​ทรัพยากร​ทางทะเล​และ​ชายฝั่ง​ เป็นประธานการประชุม ในการนี้มีคณะผู้บริหาร​ และเจ้าหน้าที่​ ทช.​ ทั้งจากส่วนกลาง​ และส่วนภูมิภาค​ เข้าร่วมประชุม​ ณ​ ห้องประชุมลำแพน​ ชั้น​ 9​ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง​
           โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันหารือเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดกิจกรรมวันทะเลโลก ประจำปี 2563 พร้อมทั้งรายงานความคืบหน้าการจัดแสดงนิทรรศการ​ การนำเสนอเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการบริหารจัดการทรัพยากร​ทางทะเลและชายฝั่ง ตลอดจนการกำหนดรูปแบบการจัดกิจกรรม​ รวมทั้งการรายงานความคืบหน้าจากสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1​ -​ 7​ เกี่ยวกับการคัดเลือกพื้นที่ และการมอบหมายภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบงานด้านต่างๆ สำหรับจัดกิจกรรม​ดังกล่าว โดยท่านประธานได้เน้นย้ำให้ทุกสถานที่ที่จัดกิจกรรมวันทะเลโลก​ คำนึงถึงมาตรการลดขยะพลาสติก​ และปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) อย่างเคร่งครัด

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง