DMCR NEWS

ทช. ติดตามความคืบหน้างานวันทะเลโลก 2563 " Innovation for a Sustainable Ocean "

  • 28 พ.ค. 2563
  • 972
ทช. ติดตามความคืบหน้างานวันทะเลโลก 2563 " Innovation for a Sustainable Ocean "

          วันที่ 28 พฤษภาคม 2563 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) จัดประชุมติดตามความคืบหน้างานวันทะเลโลก 2563 ในวันที่ 8 มิถุนายน 2563 ภายใต้ชื่องาน Innovation for a Sustainable Ocean " นวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนของมหาสมุทร " โดยมีนายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นประธาน ในการนี้มีผู้บริหารทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และคณะทำงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ VDO Conference ณ ห้องประชุมลำแพน ชั้น 9 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
         สำหรับการประชุมดังกล่าว  คณะทำงานได้รายงานถึงความคืบหน้าและสถานที่จัดงานของส่วนกลาง ซึ่งจะจัดที่ห้องอารีย์สัมพันธ์ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และส่วนภูมิภาคจะจัดกิจกรรมในพื้นที่ของสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1-7 ซึ่งภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมปล่อยบูมลงน้ำ การจัดนิทรรศการแสดงนวัตกรรมการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ทั้งนี้ อธิบดี ทช. ได้สั่งการให้ทุกพื้นที่จัดจุดคัดกรอง เตรียมแอลกอฮอล์ หน้ากากอนามัย สำหรับผู้เข้าร่วมงาน และให้ปฏิบัติตามหลัก Social Distancing อย่างเคร่งครัด

 

 

อัลบั้มภาพ

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง