DMCR NEWS

อทช. รับมอบหนังสือร้องให้ระงับการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเล

  • 28 พ.ค. 2563
  • 995
อทช. รับมอบหนังสือร้องให้ระงับการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเล

          วันที่ 28 พฤษภาคม 2563 นายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รับมอบหนังสือเรื่อง ขอให้ดำเนินการบังคับใช้พระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558 มาตรา 17 เพื่อระงับการกระทำหรือกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จากนายกัจน์พงศ์ จงสุทธนามณี โฆษกคณะกรรมาธิการ คณะกรรมาธิการการป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากภัยธรรมชาติและสาธารณภัย สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และนายประเสริฐพงษ์ ศรนุวัตร์ โฆษกกรรมาธิการคุ้มครองผู้บริโภค คณะกรรมมาธิการคุ้มครองผู้บริโภค ณ ห้องประชุมสำนักอธิบดี ชั้น 9 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
          สำหรับโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเลที่หน่วยงานภาครัฐ ได้ดำเนินโครงการก่อสร้างกำแพงกันคลื่นบริเวณชายหาดเพื่อป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง ซึ่งต่อมาได้ปรากฏข้อมูลทางวิชาการว่าการดำเนินโครงการดังกล่าวไม่สามารถทำให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งได้อย่างแท้จริง และอาจจะก่อเกิดการกัดเซาะชายฝั่งด้านเหนือของโครงการอย่างรุนแรงตามมา ซึ่งการกระทำดังกล่าวเป็นกรณีที่เข้าข่ายการกระทำตามมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558 พร้อมกันนี้ ทางผู้ยื่นเอกสารได้ขอให้กรมฯ ใช้คำสั่งระงับการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเล เพื่อแก้ไขหรือบรรเทาความเสียหายที่จะเกิดขึ้นต่อทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รวมถึงแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ชายฝั่ง

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง