DMCR NEWS

ทส. เปิดตัวโครงการ “เปลี่ยนพลาสติกเป็นบุญ (เมื่อคุณหมุนเวียน)” ในวันสิ่งแวดล้อมโลก 63 “Time for Nature ถึงเวลา...คืนลมหายใจให้ธรรมชาติ”

  • 6 มิ.ย. 2563
  • 826
ทส. เปิดตัวโครงการ “เปลี่ยนพลาสติกเป็นบุญ (เมื่อคุณหมุนเวียน)” ในวันสิ่งแวดล้อมโลก 63 “Time for Nature ถึงเวลา...คืนลมหายใจให้ธรรมชาติ”

         วันที่ 5 มิถุนายน 2563 ที่ห้องอารีย์สัมพันธ์ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดตัวโครงการ “เปลี่ยนพลาสติกเป็นบุญ” (เมื่อคุณหมุนเวียน) เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2563 ภายใต้หัวข้อหลัก “Time for Nature ถึงเวลา...คืนลมหายใจให้ธรรมชาติ” พร้อมมอบ mock up ถังขยะให้กับผู้แทน 21 หน่วยงานราชการ เพื่อเป็นจุดคัดแยกขยะพลาสติก โดยมีนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นำเสนอการจัดกิจกรรม และปล่อยคาราวานรถ Drop Point รับคืนพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว ซึ่งเป็นความร่วมมือกันระหว่างโครงการ “เปลี่ยนพลาสติกเป็นบุญ” (เมื่อคุณหมุนเวียน) และโครงการมือวิเศษ x วน ร่วมด้วยนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนคณะผู้บริหาร ทส. ผู้บริหารจากภาครัฐ ภาคีเครือข่ายภาคเอกชน และกลุ่ม PPP Plastic โอกาสเดียวกันนี้ นายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย  
          ทุกวันที่ 5 มิถุนายนของทุกปี เป็นวันสิ่งแวดล้อมโลก ซึ่งรัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการเร่งแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจังมาโดยตลอด โดยเฉพาะปัญหาขยะพลาสติก สำหรับการรณรงค์ ภายใต้หัวข้อ “Time for Nature ถึงเวลา....คืนลมหายใจให้ธรรมชาติ” ถือเป็นจังหวะเดียวกันกับการที่ประเทศไทยและอีกหลายประเทศทั่วโลกต้องเผชิญกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid -19 กระทรวงฯ จึงได้จัดทำโครงการ “เปลี่ยนพลาสติกเป็นบุญ” (เมื่อคุณหมุนเวียน) ขึ้น เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาขยะพลาสติกอย่างครบวงจรและเป็นรูปธรรม ซึ่งประชาชนสามารถส่งคืนพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว ผ่านจุดรับคืนตามสถานที่ต่างๆ

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง