DMCR NEWS

ทช. ร่วมประชุมโครงการสนับสนุนการจัดทำแผนปฏิบัติการ ด้านการจัดการขยะพลาสติก

  • 6 มิ.ย. 2563
  • 812
ทช. ร่วมประชุมโครงการสนับสนุนการจัดทำแผนปฏิบัติการ ด้านการจัดการขยะพลาสติก

     วันที่ 5 มิถุนายน 2563 นายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และ ดร. วิจารย์ สิมาฉายา ผู้อำนวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย เป็นประธานร่วมกันในการประชุมโครงการสนับสนุนการจัดทำแผนปฏิบัติการ ด้านการจัดการขยะพลาสติก ในการนี้ นายปิ่นสักก์ สุรัสวดี รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พร้อมด้วยผู้บริหาร ทช. คณะทำงานจาก WORLD BANK GROUP และสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมลำแพน ชั้น 9 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
      สำหรับการประชุมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนการจัดทำ "แผนปฏิบัติการด้านการจัดการขยะพลาสติกทะเล " โดยความร่วมมือของภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  ทั้งนี้ มีหลักการทำงาน ในการวางแผนและจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ ครอบคลุมทั้งทางบกและทางทะเล รวมถึงให้ความสำคัญกับความเท่าเทียมทางเพศและบทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

 

 

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง